Status - Aktuellt

Här kan man se hur det går med utecklingen av sidan etc.

- Väntar på uppgifter från olika myndigheter. 10/12
- Har skickat ut ett mail till ca 400 veterinärer i Sverige. 2/12
- Samlat in uppgifter på verksamma veterinärer. pågående